[VIDEO] Mùa xuân vững bước dưới cờ Đảng
Thứ 6, ngày 03/02/2023

[VIDEO] Mùa xuân vững bước dưới cờ Đảng

Đảng sống trong lòng dân tộc, trong lòng nhân dân bởi trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng đều khẳng định được bản lĩnh, trí tuệ để đảm đương sứ mệnh lãnh đạo đất nước và nhân nhân qua khó khăn, thử thách và đạt những kết quả phát triển đầy ấn tượng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã thực hiện thắng lợi, toàn...

Sản phẩm

Dịch vụ